Zateplení


Foukaná izolace sníží vaše náklady na vytápění !!

 

Watisol

WATISOL je ekologická tepelná a akustická celulózová izolace, která se vyrábí  recyklací novinového papíru drcením a promícháním s dalšími přísadami, zaručujícími potřebnou odolnost proti ohni, hnilobě, plísni, hmyzu i hlodavcům. Používá se pro izolování vnitřních i vnějších konstrukcí, střech a krovů, půd, obvodových stěn a příček, stropů a podlah, vnějších fasád. Účinně brání úniku tepla, zabraňuje vzniku ztrátových tepelných mostů, zajišťuje optimální tepelné vlhkostní parametry interiéru domu, vysokou zvukovou pohltivost.


Má velmi dobré izolační a akustické vlastnosti, potřebné protipožární parametry, je odolný proti plísním, houbám, hmyzu a hlodavcům, není toxický, neobsahuje formaldehyd, nezpůsobuje podráždění pokožky, kvalitně vyplní veškerá zákoutí konstrukcí, aplikace je rychlá, efektivní, bez většího narušení života v objektu.

 
  Součinitel tepelné vodivosti λ suchý materiál 0,039-0,042 W/m.K
  Nástřik s pojivem 0,042 W/m. K
  Měrná tepelná kapacita Cd 1920 J/kg.K
  Tepelný odpor při tloušťce 10 cm (orientačně) R 2,564 m2.K/W
  Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně) R 5,1 m2.K/W
  Součinitel prostupu tepla při tloušťce 20 cm (orientačně) U 0,2 W/m2.K
  Faktor difúzního odporu (obecně) 1,1-3 
  Objemová hmotnost: - volné foukání na vodorovnou plochu 30–55 kg/m3
                                 - objemové plnění 30–65 kg/m3
                                 - nástřik s pojivem 40–90 kg/m3    
  Průměrná relativní navlhavost při teplotě 21 stupňů a vlhkosti 80 - 90 % cca 15% hmotnosti
  Sedavost volné foukání na vodorovnou plochu 10-15% v závislosti na tloušťce 
  Objemové plnění 0 %
  Reakce na oheň: - suchý materiál třída reakce B–s1
                            - nástřik s pojivem třída reakce B–s1, d0  
  Odkapávání hmot z podhledů a stropů (nástřik s pojivem) nedochází
  Index šíření plamene nedochází k šíření plamene

 Supafil Loft 045

  • FOUKANÁIZOLACE z panenského vlákna vyrobená čistě z recyklovaného skla bez pojiva a příměsí. 
    Nesesedá, nehoří a je nenasákavá. Ekologický a zdravotně nezávadný materiál.
  • lambda λD = 0,034 až 0,045 W/mK dle objemové hmotnosti (čím nižší hodnota, tím více izoluje)
  • třída sesednutí < 1%
  • třída reakce na oheň A1 (nejvyšší stupeň požární bezpečnosti)
  • krátkodobá nasákavost WS < 1 kg/m2
  • faktor difuzního odporu μ = 1
  • SVT kód pro Novou zelenou úsporám: v tabulce níže
Objemová hmotnost
(kg/m3)
Součinitel tepelné vodivosti
(W/mK)
SVT kód
12,0 0,0450 SVT212
16,0 0,0395 SVT5076
17,1 0,0392 SVT5076
21,8 0,0382 SVT5075
22,4 0,0380 SVT5074
24,3 0,0372 SVT5074
28,0 0,0346 SVT5050
35,0 0,0342 SVT5050

Balizol

BALIZOL je ekologická tepelná a akustická polystyrenová izolace, která se vyrábí recyklací očištěného polystyrenu. Jsou to převážně celé polystyrenové kuličky o maximálním průměru 6 mm. Používá se pro izolování vnitřních konstrukcí i velice složitých tvarů, střech a krovů, půd, obvodových stěn a příček, stropů a podlah. Účinně brání úniku tepla, zabraňuje vzniku ztrátových tepelných mostů, zajišťuje vysokou zvukovou pohltivost.

 

Zákazníkům je dodáván v igelitových pytlích, o výšce 140 cm a průměru 50 cm, s objemem 0,25 m3.
 

 
  Tepelná vodivost (charakteristická hodnota dle ČSN 73 0540) max 0,037 W / m.K
  Objemová hmotnost (hustota) 15 - 19 kg/m3
  Rovnovážná vlhkost při 28/30 max 10 %
  Stanovení propustnosti pro vodní páru – faktor difúzního odporu 1,2 - 1,5
  Třída reakce na oheň E
  Sedavost nesedá