Zateplení


Foukaná izolace a technické údaje


Foukané izolace patří bezesporu mezi nejzajímavější produkty současného segmentu tepelných a zvukových izolací.

    Úvodem je však třeba říct, že foukání a stříkání tepelných izolantů jsou dvě různé technologie, které zároveň pracují s odlišnými typy materiálů.

Tepelnou izolaci z celulozy tvoří jemná vlákna vyrobená z tříděného novinového papíru.Vláknitá izolace funguje na principu mikroprostorů vyplněných vzducem, který je uzavřený mezivlákny. Tepelně izolační kvalita závisí na jemnosti rozdrcení papíru s co největším počtem co nejmenších prostor a vláken, které nesmí mít příliš vysokou tepelnou vodivost a musí být dostatečně dlouhé. Této vlastnosti se dosahuje speciální technologií rozvláknění v turbíně, která je k vláknům velmi šetrná a maximálně zachovává jejich původní délku. Výhodou tohoto typu izolace je pak vysoká měrná tepelná kapacita, to znamená Cd = 1919 až 2142 J/kg.K, takže výborně funguje v létě i v zimě s dostatečnou tepelnou setrvačností. V praxi denní ho cyklu to napříkkad znamená, že vrstva této izolace je schopna naakumulovat denní dávku sedmi hodin sluneční energie a nežádoucí teplo se tak v létě nedostane do interiéru.

 

Jak je to u papíru možné?

Foukaná celulózová izolace má řadu unikátních vlastností, kterými se nepochlubí například pěnové typy stříkaných izolací. Unikátní je například schopnost pracovat s vlhkostí. Pokud je jí příliž, dokáže stav regulovat tím, že část vlhkosti pojme do své struktury. Jakmile se situaceobrátí, vypouští vlhkost ypět do ovzduší. Udržuje se tak nejenom stálé a příjemné, ale i ydraví prospěšné mikroklima. Zajímave funguje tato schopnost celulózových vláken při eliminaci tepelných mostů a vlhnutí stavební konstrukce.Pokud se například v některém ze spojů vyskytne rosení ( rosný bod, občasné hromadění vlhkosti, vlhké zdi apod)celulóza vhhkost vstřebá a podobně jako savý papír distribuje dál. Místo tak zůstává suché, vlhkost prakticky zanikne tím, že se " roztáhne" do velké plochy. Po změně klimatických podmínek se ztratí způsobem, jaký byl popsám výše.

     Nejvíce překvapivou schopností celulózové izolace je její vysoká požární odolnost. Třída reakce na oheň je u celulózové izolace C-s1,d0. Požární odolnost je tedy mnohem lepší než u řady jiných izolantů. Je skvělou ochranou i proti přímému ohni, jemuž odolává až 30 minut - u samozhášivého polystyrenu a skelné vaty můžeme mluvit o odolnosti v řádu minut.

Jak je to u papíru možné? Krystalická voda obsažená v přísadách minerálních solí, použitých při výrobě izolace, se vlivem teploty uvolňuje a vytváří tzv. reakci náhlého zvlhnutí. K tomu se přidává pomalé odhořívání vlákniny- jev podobný jako u masivního dřeva, kdy zuhelnatělá vrstva brání rychlému odhoření.